Общи условия

Общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги в Хотел „Ели”, гр.Поморие, ул. „Цар Освободител” №17: тел.:+359 878 921 444, e-mail: info@hotelelly.bg; уеб адрес: www.hotelelly.bg

Тези общи условия (ОУ), както и предоставената онлайн услуга за резервации на помещения за настаняване („услуга”), се притежават и управляват от „ХЕЛИКОН” АД, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК 147109395, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, пл. „Тройката” №4; с ДДС номер: BG147109395; тел. за контакт: 02 460 40 80; e-mail: office@helikon.bg (наричано по-долу „Хотел”, ,,нас“ ,,ние“ или ,,наш“).

Тези ОУ се отнасят директно или косвено до всички предоставяни от Хотела услуги, включително и за резервации направени чрез www.hotelelly.bg, тур агенти, туроператори и наши партньори. Заявявайки резервация за настаняване и/или предоставяне на допълнителна услуга в Хотела и разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, независимо в коя платформа, включително и тези на тур агенти, туроператори и наши партньори (наричан по-долу „уеб сайт“), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

Настоящите ОУ се прилагат за всички резервации за настаняване и/или предоставяне на допълнителна услуга в Хотела, както и за всички посетители Нашите услуги са на разположение за лична употреба. Поради това не е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” – предоставяне на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, да наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация), помествате, изтегляте или възпроизвеждате на каквато и да е била информация, текст, софтуер, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да е било действия или цели, без изричното ни съгласие.

С използването на който и да е от нашите продукти или услуги Вие се съгласявате с настоящите ОУ.

I. Лични данни (ЛД) и тяхната защита

Обработването на личните данни е в изпълнение на договор, сключен между нас, съобразно настоящите ОУ, като „Хотел „ЕЛИ” спазва строго всички норми, правила и етични принципи при тяхното обработване. Ние имаме задължението да обработваме личните данни съобразно Регламент (ЕС) №2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и при стриктното спазване на всички останали разпоредби на българското законодателство.

1. Категория ЛД, които обработваме:

 • имена;
 • адрес, вкл. електронен адрес,
 • ЕГН/ЛНЧ;
 • националност;
 • мобилен номер;
 • номер на лични документи за самоличност;
 • платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея, банкови сметки, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания;
 • информация, свързана с Вашата резервация и престой;
 • участие в програма за лоялни клиенти.
 • Също така може да събираме информация, свързана:

– с данни за придружители при пътуване;
– с разговори, включително чрез запис и проследяване на обаждания за обслужване на клиенти с цел осигуряване на качеството и обучение, както и други комуникации, като съобщения в приложения и SMS;
– с участие в маркетингова програма;
– със закупуването и получаването на продукти или услуги;
– Ваши предпочитания, предпочитания за комуникация и маркетинг;
– прегледи и мнения за нашето портфолио;
– членство в програми на туристически партньори;
– резервирани пакети за хотел, самолетен билет и автомобил под наем;
– групи, с които сте свързани при престоя в хотела;
– информация, предоставена за членски програми и при създаване на акаунти;
– друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите.

2. Цел на обработването на ЛД:

 • Сключване на индивидуален договор за предоставените от нас услуги в Хотела;
 • За водене на регистър на настанените туристи, съгласно чл.116 от Закона за туризма;
 • Директен маркетинг;
 • Предоставяне на информация относно настанените при нас лица при поискване от държавни и общински компетентни органи, съгласно законодателството на Р.България.

Период на съхраняване на ЛД: пет години от датата на предоставянето им. От всяко следващо предоставяне от Ваша страна, започва да тече нов петгодишен период.

Основание за обработване на ЛД: чл.6, §1, б. „б” от ОРЗД – въз основа на сключен между нас договор; и чл.6, §1, б. „е” от ОРЗД – за целите на легитимните ни интереси, основани на нуждите ни за директен маркетинг.

Ние събираме и обработваме личните Ви данни за конкретни, точно определени и законни цели, посочени в т.2 от настоящия раздел, и не ги обработваме допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Ние поддържаме личните Ви данни във вид, който позволява да Ви идентифицираме за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните са ни нужни, но при всички случаи в рамките на посоченото в т.3 от настоящия раздел. Може да използваме данните, които Вие ни предоставяте, за да Ви уведомяваме за нови наши услуги и промоции. Ако не желаете да получавате информация за услугите ни, моля да ни уведомите.

С приемането на настоящите ОУ Вие се съгласявате „ХЕЛИКОН” АД да съхранява и обработва личните Ви данни, включително такива съхранявани на видеозаписи, снети чрез технически средства за наблюдение и давате свободната си воля да бъдете заснеман/а чрез постоянно видеонаблюдение в общите помещения на Хотел „ЕЛИ” (без стаи), съгласно изискванията на ЗЗЛД.

II. Цени.

Цените на нашия уебсайт са с включено ДДС и всички други такси и данъци и могат да се променят в зависимост от данъчните промени и вътрешни разпоредби на управата на хотела.

В някои случаи на нашия уеб сайт може да са показани по-ниски цени за определен тип настаняване. Въпреки това, за тези определени от Хотела цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на стаята и съответната цена за подобни ограничения и условия.

Валутният калкулатор е само за информация, като той не е максимално прецизен и актуален. Действителните цени може да са различни.

Очевидни грешки на уеб сайта ни не са обвързващи.

Всички специални оферти са специално обозначени

III. Таксуване

Ние не добавяме допълнителни такси към цената на стаята и не таксуваме личната Ви банкова карта, тъй като Вие плащате директно на виртуалния ПОС терминал на Банката, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела.

IV. Кредитна/дебитна карта (банков трансфер с кредитна/дебитна карта) при резервации на www.hotelelly.bg

Ние не изискваме данни от кредитната Ви или дебитна карта, за да гарантираме Вашата резервация. Нашата система Ви препраща към виртуален ПОС терминал на „Уникредит Булбанк” АД и ”Първа инвестиционна банка”, които са предоставили виртуален ПОС терминал на Хотела (наричана в настоящите ОУ Банката), след като сте потвърдили желаната от Вас услуга на уеб сайта и Вие изпращате сами информацията от кредитната Ви или дебитна карта директно към Банката, която осъществява предплащането. За да бъде Вашата резервация завършена и потвърдена е необходимо предплащането на пълната стойност на потвърдените от Вас услуги на уеб сайта ни (освен ако друго не е посочено на уеб сайта ни) или осигуряване на достатъчни средства по нея, или представяне на данни на валидна кредитна/дебитна карта, в зависимост от условията по конкретната ценова тарифа.

Приеманите карти са: American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, Maestro, Discover

Моля, запознайте се внимателно с правилата и сроковете за анулация, възможността за възстановяване на средства, преди да направите резервация и завършите плащането. Моля да имате предвид, че понякога направената от Вас транзакция или банков превод са без възможност за възстановяване.

Моля, проверете внимателно описанието на стаята относно подобни условия и ограничения преди да направите резервация.

Плащането се обработва по сигурен начин от трета страна – Банката и се прехвърля директно от Вашата банкова сметка в тази на хотела. Ние не правим, не приемаме и не обработваме плащания. Това става посредством виртуалния ПОС терминал на Банката.

В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата кредитна/дебитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни/дебитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане. Ние не влизаме в разплащателни взаимоотношения с потребителя в момента на резервация на услуга, а прехвърляме потребителя към система на Банката. Поради тази причина не носим никаква отговорност ако издателят на Вашата кредитна/дебитна карта удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт.

V. Заявка

С отправяне на заявка за резервация и потвърждаването й от Хотела, между нас и Вас възниква договор, който се регламентира от разписаното в настоящите ОУ, а в случай на празнини приложение намира съответните разпоредби на българско законодателство.

За да направите резервация е необходимо да предоставите име, адрес и телефонен номер.

Преди да подадете Заявка за Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Хотелска Резервация на ”ХЕЛИКОН” АД.

Потребителят трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако той не приема ОУ за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги в Хотел „ЕЛИ”, заявката му няма да бъде разгледана.

Заявките за резервации за настаняване и/или услуги се извършват по един от изброените начини:

1/ на www.hotelelly.bg;

2/ на тел.: +359 878 921 444;

3/ по e-mail: info@hotelelly.bg;

4/ чрез туроператор, турагент или друг наш партньор;

5/ на място в Хотел „ЕЛИ” – гр.Поморие, ул. „Цар Освободител” №17;

VI. Оферта и резервация

Оферта се изготвя индивидуално при запитване, като е валидна само за отправилия запитването клиент и за срока указан в нея. Условията по офертата могат да се ползват от клиента, само ако той я приеме в рамките на срока й на валидност и направи резервация за услугите посочени в нея. За резервациите по индивидуални оферти се прилагат настоящите ОУ, освен ако в съответната оферта не са посочени други условия. Индивидуално изготвена оферта не е валидна за вече направени резервации.

За потвърдена се счита резервация, направена по горепосочените начини, която е предлатена по банков път, с кредитна карта или в брой в Хотел „ЕЛИ”, поне на 50% от стойността на услугата, освен ако друго не е договорено между клиента и Хотела.

Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.

За резервации включващи период на настаняване по време на национални или международни празници, специални оферти или пакети изготвени от Хотела, за потвърдена се счита резервация, предплатена по банков път, с кредитна/дебитна карта или в брой на 100% от стойност на услугата.

При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само с предплащане на 100% от стойността на услугата.

За валидно плащане се счита сума постъпила в сметките на „ХЕЛИКОН” АД, предоставена валидна кредитна/дебитна карта или в брой на място. В случай на гарантиране на резервацията с кредитна/дебитна карта, Хотелът има право да изиска плащане директно от банката – издател на кредитната карта.

Хотелът си запазва правото на корекции в цените и условията.

Настаняването в Хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.

В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън настаняването или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Хотелът, ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

При извършване и приключване на он-лайн резервация, Вие се съгласявате да получите електронното писмо (e-mail), който ще се постараем да Ви изпратим малко след потвърждението на Банката за успешно извършено разплащане. Електронното писмо съдържа информация за хотела, персонален код на резервацията Ви, информация за Вашата резервирана услуга, както и информация относно анулиране, промяна и преглед на резервацията в системата на уеб сайта ни.

VII. Анулиране на резервация

1.Безплатно анулиране – до 14 дни преди датата на настаняване;

2.При късно анулиране – по-късно от 14 дни преди датата на настаняване предплатеното капаро не се възстановява;

3.При неявяване на клиента на датата на настаняване или при напускане преди договореното предплатеното капаро не се възстановява;

Горепосочените правила не са валидни за специални събития, когато се прилагат индивидуални такива.

Правилата за окончателно анулиране или в случаите на непристигане или промяна на резервацията за хотела са налични и на нашия уебсайт – на страницата с информация за съответния тип настаняване, а така също се посочват и в електронното писмо за потвърждение. Моля, обърнете внимание, че може определени цени или специални оферти да не подлежат на анулиране или промяна. Моля, запознайте се с условията внимателно преди да извършите резервация.

Ако желаете да прегледате, коригирате или анулирате своята резервация, моля, използвайте електронното писмо за потвърждение и следвайте инструкциите в него. Моля, обърнете внимание, че може би ще бъде изискана такса за анулиране на Вашата резервация, съобразно правилата на мястото за настаняване за анулиране или в случай на непристигане. Препоръчваме Ви да прочетете тези правила внимателно, преди да извършите резервация.

Хотелът не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулирането е причинено от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия, отмяна на полети и непристигане поради влошени природни условия и други обстоятелства.

VIII. Политика на пристигане и заминаване

1/ Час на настаняване – след 14:00 ч. Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане.

Освобождаване на стаята между 12:00 и 18:00 часа се таксува в размер на 50 % от цената за една нощувка за съответния период.

Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка.

IX. Други условия

 1. В съответствие с българското законодателство, Хотел „ЕЛИ” спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 100 лева, която всеки Гост, Клиент и Посетител на Хотела дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението. Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.
 2. Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. Вие носите отговорността да спазвате общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Хотела. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.
 3. Политиката на хотела е да не се дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика.
 4. На територията на хотела не се допускат домашни любимци.
 5. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставяне на фактура от страна на Хотела.
 6. Ограничена отговорност:

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени, или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в електронното писмо за потвърждение.

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители и/или представители не носи отговорност за: 1) загуби или щети, които не са в резултат на наше договорно неизпълнение; 2) неточност, свързана с Виртуалния ПОС терминал на Банката (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт); 3) за извършените услуги, предлагани от Банката; 4) за никакви щети, загуби или разходи, понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; 5) за никаква травма, смърт, или други щети, загуби или разходи, претърпени от Вас, или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо на какво основание се дължат, когато са в резултат на някакво събитие извън нашия контрол.

Хотел „ЕЛИ” не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

Хотел „ЕЛИ” не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, общите части и заведенията за обслужване и хранене на територията на хотела, както и за щети, причинени от трети лица.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

X. Рекламации

Всички рекламации, свързани с качеството на предоставените от Хотела услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването следва да става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорното лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му, клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

XI. Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на Хотел „ЕЛИ”, освен ако не е посочено друго.

Хотел „ЕЛИ” притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на интерфейса (вкл. инфраструктурата) на интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате или да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

XII. Разни

Тези ОУ и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища на територията на България.

Българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено свободен превод, който няма юридическа стойност. В случай на несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.

Настоящите общи условия са актуални към 25.05.2018 г.